Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Trollheimen Friday 23.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh wind deposited snow. The wind turns during the day. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind depposited snow.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 22. February 2024

Varierende snødekke. Mildvær og litt regn har stedvis gitt våt eller fuktig snøoverflate opp til 7-900 moh. Høyere opp er det fokksnøflak av varierende hardhet etter som hvordan vinden har tatt. Hardheten på snøoverflaten vil variere med temperatur, vind og skydekke.

Det har tidligere vært dannet kantkorn nært overflaten. Dette laget er nå føyket ned og har tidvis gitt faretegn i form av skytende sprekker og drønn.

Klarvær eller synkende temperatur gir rask gjenfrysing av snødekket i lavere områder.

Mountain weather

Thursday 22. February 2024

Little to no precipitation. Moderate gale from southeast. -10 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Friday 23. February 2024

2 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l Friday night. Gale from southeast, changing to moderate gale from the southwest during the evening. -6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Perioder med kraftig vind i fjellet vil lokalt gi snøtransport og ferske fokksnøflak i leheng. Det er gunstig temperatur og flakdannelser vil stabilisere seg raskt, men mens været står på kan det være lett å løse ut skred. Vinden vil dreie utover dagen og problemet kan finnes i flere himmelretninger. Typisk utsatte plasser er bak rygger og kuler der vinden legger fra seg snø.
Det kan fortsatt finnes svakt lag av kantkorn under den nye snøen som kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom på overganger mellom tykt og tynt snødekke og bratte konvekser i terrenget.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS