Avalanche warning for region Trollheimen Friday 21.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Avoid steep terrain with fresh wind deposited snow in the alpine. Naturally released avalanches possible due to rising temperatures and rain at lower elevations.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet mye nysnø i regionen. I høyden er snøoverflaten preget av fokksnø med varierende hardhet. I terreng skjermet for vind og i skogen er det stedvis mye løs snø. Vindutsatte områder er avblåst til bakken eller skare. Det gamle snødekket antas stabilt etter "Gyda" og gjenfrysing, unntatt i de høyestliggende områdene.

Det ble observert flere store og opptil svært store skred i Oppdalsområdet de siste dagene.

Onsdag meldte observatør om kraftig snøfokk nord i Trollheimen. Det ble torsdag formiddag observert 35 cm nysnø ved Oppdal, og 20 cm nysnø i Sunndalen.

Mountain weather, 20.01.2022

15 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Gale from northwest, changing to moderate gale from the northwest during the afternoon. -13 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.01.2022

10 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas. Rain up to 900 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from northwest, changing to breeze from the northwest during the afternoon. -9 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS