Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Svartisen Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially at the tree line. Be careful in areas with wind deposited snow.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

I vindutsatte områder er det avblåst ned til mildværskare, mens snøen har samlet seg og dannet fokksnøflak i leområder og forsenkinger. Noen steder har det lagt seg opp store mengder med fokksnø.

I andre deler av regionen, slik som i Beiarn, har det vært lite løs snø tilgjengelig for den kraftige vinden. Her er det avblåst og mindre mengder fokksnø i leområder.

Opp til 1000 moh, ligger det en massiv smeltepakke i bunn av snødekket etter mildværet i slutten av januar.

Under den nyeste fokksnøen er det observert nedføyket kantkorn. Mellom fokksnøen fra sist helg og mildværspakken fra Ingunn har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn.

De siste dagene ble det observert drønn i fokksnøen. Det gikk også noen naturlig utløste skred i starten av uken.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

3-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Moderate gale from southeast. -19 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 200 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southeast, changing to breeze from the south during the afternoon. -10 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det har dannet seg et svakt lag av kantkorn nær overflaten. Kraftig vind kombinert med nysnø natt til torsdag har dannet fokksnø over dette laget. Flakene er stort sett tynne, men svært lett å løse ut. Enkelte steder kan skredene bli store nok til å være farlig i seg selv.
Unngå områder hvor vinden har lastet inn mye snø de siste dagene.

Vær obs på at det ligger et vedvarende svakt lag i overgangen mellom fokksnø og gammel, smelteomvandlet snø. Det er vanskelig å påvirke dette laget siden det stort sett ligger under harde og massive fokksnøflak, men skred kan potensielt bli store.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.ObservationHelper.FormatRegObsGenericValue(RegObsGenericValue regObsValue, Int32 callCount) in D:\a\1\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\ObservationHelper.cs:line 176
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.ObservationHelper.FormatObservationSummaries(Observation observation, Int32 obsNumber, Boolean useButtons) in D:\a\1\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\ObservationHelper.cs:line 150
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.ObservationHelper.FormatObservationContent(IEnumerable`1 observations, Boolean showButtons, Boolean unitTestMode) in D:\a\1\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\ObservationHelper.cs:line 37
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Observations_cshtml.Execute() in Z:\websites\varsom.no\Views\MacroPartials\Observations.cshtml:line 24
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 74
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in Z:\websites\varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in Z:\websites\varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS