Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Svartisen Tuesday 21.03.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Unstable conditions due to persistent weak layers and stormy weather. There is uncertainty in the weather forcast and a potential for strong winds from the west which could lead to naturally released wind slabs. Be cautious of persistent weak layers which may also be triggered where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Monday 20. March 2023

Store lokale variasjoner i snøoverflate. Under skoggrensen og i skjermede formasjoner finnes det fortsatt en del løssnø. På utsatte steder er det harde fokksnø flak etter sterk vind fra ulike retning under de siste dagene.

Det har utviklet seg vedvarende svake lag av kantkorn rundt skarelag under fokksnø. Observasjoner på lørdag tyder på at der dette lag kan påvirkes, så viser den gode evne til bruddforplantning.

På søndag meldes det om kraftig snøfokk på fjellet. På lørdag ble det rapportert inn noen store drønn i nærheten av Bomfjellet.

Mountain weather

Monday 20. March 2023

No precipitation. Cloudy.

Tuesday 21. March 2023

No precipitation. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Snøbygene fortsetter og med kraftig vind fra vest vil det dannes ustabile fokksnøflak i flere leheng. Disse flakene kan være svært lett å løse ut, spesielt når de er helt ferske.

Det er usikkerhet i værprognosen knyttet til et lavtrykk som passerer område natt til tirsdag som kan gir stor lokale forskjeller i vindstyrke og nysnø mengde. Det kan potensielt være nok pålagring av fokksnø til at naturlig utløste skred forekommer natt til tirsdag.

Vær obs på at det har utviklet seg et vedvarende svakt lag i snødekket rundt skarelag under fokksnøen. Med pålagring av fokksnø i dag er det mulig at store skred kan løsne av seg selv på dette laget, og fjernutløsning kan ikke utelukkes. Det er svært vanskelig å forutsi hvor disse stedene er, men være spesielt varsom der snødekke er tynt. Får du faretegn som drønn eller skytende sprekker er dette tegn på at det vedvarende svake laget er aktivt.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS