Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Svartisen Monday 20.03.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Unstable conditions due to persistent weak layers and stormy weather. There is uncertainty in the weather forcast and a potential for strong winds from the southwest which could lead to naturally released wind slabs. Be cautious of persistent weak layers which may also be triggered where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sunday 19. March 2023

Over skoggrensen ligger litt nysnø fra natt til lørdag oppå en gamle snøoverflate som er preget av sterk vind på fredag. Fokksnøansamlinger finnes særlig mot nord og vest. Avblåst mot sør og øst.
Under skoggrensen og i skjermet formasjoner finnes det fortsatt en del løssnø.

Det har utviklet seg vedvarende svake lag av kantkorn rundt skarelag under fokksnø. Observasjoner på lørdag tyder på at der dette lag kan påvirkes, så viser den gode evne til bruddforplantning.

På søndag meldes det om kraftig snøfokk på fjellet. På lørdag ble det rapportert inn noen store drønn i nærheten av Bomfjellet.

Mountain weather

Sunday 19. March 2023

4-8 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from southeast, changing to gale from the east during the afternoon. -15 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Monday 20. March 2023

15 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Strong breeze from west, changing to fresh breeze from the southwest during renoon. -10 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Lokalt store snøfall kombinert med sterk vind som dreier i retning ventes å danne ustabile fokksnøflak i flere leheng. Disse flakene kan være svært lett å løse ut, spesielt når de er helt ferske. Der pålagring er størst kan enkelte naturlig utløste skred også forekomme.

Det er usikkerhet i værprognosen knyttet til et lavtrykk som passerer område natt til tirsdag. Det kan potensielt være svært kraftig vind som i såfall vil øker fare for naturlig utløste skred.

Vær obs på at det har utviklet seg et vedvarende svakt lag i snødekket rundt skarelag under fokksnøen. Med pålagring av fokksnø i dag er det mulig at store skred kan løsne av seg selv på dette lag og fjernutløsning kan ikke utelukkes. Det er svært vanskelig å forutsi hvor disse steder er, men være spesielt varsom der snødekke er tynt. Får du faretegn som drønn eller skytende sprekker er dette tegn på at det vedvarende svake laget er aktivt.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS