Jump to content

Avalanche warning for region Svartisen Saturday 04.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
The avalanche danger is expected to increase towards the evening. Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.
  • The danger is greatest from Saturday afternoon

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 03.02.2023

Det var rolig vær og ingen nedbør av betydning de siste dagene. I starten av uken kom det 15-25 cm nedbør, mest ved kysten. Det gamle snødekket består stort sett av skare og smelteformer uten farlig lagdelingen. Over det ligger det mye løs snø i lavereliggende og vindskjermet terreng. I høyden er det fokksnø av varierende hardhet. Det har også dannet seg rim på overflaten etter kaldt og klart vær.

Det har utvikle seg et lag av kantkorn høyt i snødekke over skaren og under snøen som kom etter mildværet forrige helg.

Mountain weather, 03.02.2023

No precipitation. Fresh breeze from southeast, changing to breeze from the southwest during the evening. -19 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 04.02.2023

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 200 m a.s.l during the evening. Fresh breeze from south, changing to strong breeze from the south during the evening. -24 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS