Avalanche warning for region Svartisen Friday 21.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

I lavlandet ble snøen gjennomfuktet av mildværet tidligere i uken. Kaldere temperatur fra onsdag ettermiddag gjør at snøen nå holder på å fryse til. Over dette ligger det ca 15 cm nysnø torsdag morgen. På fjellet har kraftig vind og snøvær ført til vindpåvirket snøoverflate utsatte steder og store ansamlinger av fersk fokksnø i leheng.

Observasjoner lørdag bekrefter at vedvarende svake lag med kantkorn rundt skarelag fortsatt er intakt over 400moh. Mange steder ligger det godt beskyttet under hardere lag med fokksnø og er generelt vanskelig å påvirke. Det er usikkert hvordan mildværet og nedbøren i starten av uka har påvirket dette laget.

I den svenske naboregionen Västra Vindelfjällen er det observert flere naturlige utløste store skred på lørdag som antakelig har gått på vedvarende svake lag dypt i snødekket. Disse lagene kan trolig også finnes i indre strøk lengst øst i regionen.

Mountain weather, 20.01.2022

12 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Gale from northwest, changing to strong breeze from the northwest during the evening. -12 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.01.2022

2-5 mm precipitation. Rain up to 300 m a.s.l during the evening. Breeze from northwest, changing to fresh breeze from the south during the evening. -17 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS