Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Svartisen Thursday 22.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger. Avalanches may release naturally.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 21. February 2024

De siste dagene har det kommet litt nysnø på rolig vind, som ligger ubunden eller som myke flak i snøoverflaten. Under dette er snødekket hardt, og preget av perioden med kraftig vind fra sørøst tidligere i februar.
Opp til ca. 1000 moh. ligger det en massiv smeltepakke i bunn av snødekket etter mildværet i slutten av januar.

I nordlige delen av regionen, rundt Beiarn, har det generelt vært mindre nedbør og er derfor mindre snø enn lengre sør i regionen.

Under den nyeste fokksnøen er det observert kantkorn. Dette gjelder hovedsakelig i Beiarn og i nordlige deler av regionen. Mellom fokksnøen og mildværspakken etter stormen 'Ingunn' har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn.

Tirsdag ble det rapportert om flere drønn i snøen i Gildeskål. Observasjoner tyder på at det fortsatt er gunstige forhold for at kantkornlaget mellom fokksnøen og mildværspakken kan utvikle seg.

Mountain weather

Wednesday 21. February 2024

5-9 mm precipitation. Rain up to 500 m a.s.l during renoon. Breeze from south. -7 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Thursday 22. February 2024

3-5 mm precipitation. Rain up to 300 m a.s.l during renoon. Moderate gale from southeast. -12 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i ferske fokksnøflak. Liten kuling fra sørøst vil flytte tilgjengelig løs snø inn i leheng mot nord og vest. Enkelte skred kan løsne naturlig som følge av pålagring. Områder som får mye vind og har mye snø tilgjengelig for transport er mest utsatt.

Eldre fokksnøslak kan stedvis ligge på et svakt lag av kantkorn. Det skal en del til for å påvirke dette laget, men eventuelle skred kan bli store. Det er generelt stor usikkerhet knyttet til utbredelsen og utløsbarheten til det svake laget. Vær spesielt oppmerksom i skoggrensen, hvor eldre fokksnøflak kan være mykere, og det svake laget derfor lettere å påvirke. Drønn og skytende sprekker er tydelige tegn på at det svake laget er til stede.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS