Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Sunnmøre Wednesday 06.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
There are persistent weak layers in the snowpack. Be especially careful in transition between thin snow cover and windslabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Mange steder oppleves snødekket som stabilt, men vær obs på at det enkelte steder er mulig å løse ut skred i et vedvarende svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Sannsynligheten er størst der snødekket er tynt.
Enkelte store skred kan ikke utelukkes.
Det er løs snø tilgjengelig og på utsatte steder kan vind ha danna små ferske fokksnøflak.

Snow cover (in Norwegian), Tuesday 05 December 2023

Det ligger et tynt snølag helt ned til fjorden.
Over ca 700 moh ligger et eldre snødekke fra oktober i bunn. Over denne sålen ligger det nå fokksnø av ulik hardhet. Denne fokksnøen blir gradvis løsere og spenningsløs grunnet stor generell kantkornutvikling i snødekket. Det er avblåst på rygger og vindutsatte steder til fjells. Det er løs snø tilgjengelig i overflaten.

Det er svake lag av kantkorn rundt skarelag i snødekket og rett over snøpakka fra oktober. Problemet har størst utbredelse i høyden der det lå gammel snø fra oktober. Det er også observert nedføyket rim.

Det har vært lite eller ingen vind de siste dagene.
Det kalde været fører til videre utvikling av svake lag i og på snødekket.

Mountain weather

Tuesday 05 December 2023

No precipitation. Calm/light breeze from southeast. -24 °C to -12 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Wednesday 06 December 2023

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -24 °C to -12 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS