Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Salten Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
At some spots, it may be easy to trigger large avalanches in the fresh wind slabs. A persistent weak layer of facets may also be triggered, especially where the snow cover is thin as over convex terrain formations. Avoid steep terrain if shooting cracks and other danger signs are observed.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

I vindutsatte områder er det avblåst ned til mildværskare, mens snøen har samlet seg og dannet fokksnøflak i leområder og forsenkinger. Der hvor det har vært mindre vind, er snøen løsere og mindre bundet. Det gjelder for eksempel i skogen og mer vindskjermet terreng.


Opp til 1000 moh, ligger det en massiv smeltepakke i bunn av snødekket etter mildværet i slutten av januar.

I nordvendt terreng, ovenfor skisenteret i Østerkløft er det meldt om flere, solide drønn fra snødekket. Søndag er det også meldt om kraftige drønn fra snødekket ved Daltinden i Steigen.

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

Little to no precipitation. Strong gale from southeast. -18 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Wednesday 14. February 2024

1-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Moderate gale from southeast. -20 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Kraftig vind har lagt opp store mengder med fokksnø i leområder. Stort sett er fokksnøflakene harde og vanskelig å påvirke, men enkelte steder kan det være lett å løse ut skred som kan bli store. Unngå områder hvor vinden har lastet inn mye snø de siste dagene.

Vær obs på at det mange steder er et vedvarende svakt lag i overgangen mellom fokksnø og gammel, smelteomvandlet snø. Det er vanskelig å påvirke dette laget siden det stort sett ligger under harde og massive fokksnøflak, men vær ekstra obs der fokksnøflakene er tynnere og mykere. Får du faretegn som drønn og skytende sprekker er det tegn på at du kan påvirke det svake laget.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS