Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Salten Friday 08.12.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Strong winds will create unstable windslabs. There may also be pockets with persistent weak layers below windslabs which will be extra sensitive to triggering.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 7. December 2023

Tirsdag har det lokalt kommet 20-45cm nysnø i regionen. Mest snø kom det i området fra Bodø til Valnesfjord. Etter dette har sørlig vind omfordelt snøen ovenfor skoggrensen.

Det er store forskjeller innad i regionen når det gjelder nysnømengde og overflateform.

Før bygeværet traff regionen var det observert mye overflaterim. Observasjoner tirsdag ettermiddag tydet på et potent svakt lag som var svært lett å påvirke, særlig rundt skoggrensen. Med dette sagt, så ble det observert at laget med overflaterim lå oppå myk, løs snø som utgjør dårlig glideflate, noe som forventes å begrense evne til bruddforplantning.

Også dypere i snødekke er det tidligere observert kantkorn. Det er foreløpig uklar hvordan dette laget tåler ny belastning i form av dagens fokksnø. Men hyppige drønn og skytende sprekker i Valnesfjorden torsdag ettermiddag tyder på at laget er fortsatt lett å påvirke.

Mountain weather

Thursday 7. December 2023

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast. -16 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Friday 8. December 2023

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast. -16 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Komplekse og krevende situasjon, med flere skredproblem. Det finnes vedvarende svake lag av både kantkorn og overflaterim som ble nedføyket for noen dager siden.

I dag ventes økende vindstyrke på utsatte plasser som vil gi pålagring av fokksnøflak inn i leheng. Der hvor denne fokksnøen legger seg opppå steder med nedføyket vedvarende svake lag vil skred være svært lett å løse ut, og fjernutløsning vil være mulig. Enkelte naturlig utløste skred kan heller ikke utelukkes der pålagring er kraftigst.

Der hvor fersk fokksnø bygger seg opp på områder uten vedvarende svake lag vil fokksnøen i seg selv være ustabil, men dette vil trolig stabilisere seg relativt raskt.

Kort oppsummert så er det lurt å unngå leområde med fersk fokksnø i dag.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS