Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Salten Tuesday 21.03.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Strong winds and snow will increase the avalanche danger. Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Persistent weak layers deeper in the snow may be reactive in patchy locations where the snowpack is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Monday 20. March 2023

Snøoverflaten er preget av sterk vind de siste dagene. Fokksnøansamlinger finnes særlig mot nord og vest. Avblåst mot sør og øst.

Det gamle snødekket består stort sett av hard og kompakt skare.

Det har vært kaldt de siste dagene, som fører til at det gradvis dannes vedvarende svake lag i snødekket. Noen steder over, noen steder under skarelag høyt i snødekket. Det er usikkert i hvor stor grad dette har utviklet seg til et reelt skredproblem enda, men observasjoner fra nabo regioner tyder på at laget kan påvirkes der snødekke er tynt.

På søndag meldes det om kraftig snøfokk i fjellet.

Mountain weather

Monday 20. March 2023

10 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from west, changing to breeze from the southwest during the afternoon. -10 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Tuesday 21. March 2023

6-10 mm precipitation. Precipitation as snow. Gale from west, changing to fresh breeze from the northwest during the afternoon. -12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Snøbygene fortsetter, og med kraftig vind fra vest vil det dannes ustabile fokksnøflak i flere leheng. Disse flakene kan være svært lett å løse ut, spesielt når de er helt ferske. Der pålagringen er størst kan enkelte naturlig utløste skred også forekomme.

Det er usikkerhet i værprognosen knyttet til et lavtrykk som passerer område natt til tirsdag som kan gir stor lokale forskjeller i vindstyrke og nysnømengde. Skredfaren ventes å være størst i indre del av regionen hvor det kommer mest snø.

Det er fortsatt usikkert i hvor stor grad det er mulig å påvirke vedvarende svake lag i snødekket. Dette skredproblemet er trolig mest fremtredende i indre del av regionen. Utvis varsomhet i områder med tynt snødekke hvor laget potensielt kan være nærmere overflaten. Får du faretegn som drønn eller skytende sprekker er dette tegn på at det vedvarende svake laget er aktivt og at det er lett å løse ut skred.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS