Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sør-Troms Friday 05.04.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Unstable wind deposited snow in many aspects. Skiers can easially trigger avalanches. Wet avalanches can release naturally in steep sun exposed terrain. The risk of slipping is high due to hard, icy snow surface in some areas.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 4. April 2024

Et polart lavtrykk traff Troms onsdag morgen. På målestasjonene i Sør-Troms ble det registrert opp mot 10 mm nedbør. Trolig har det lagt seg 5-15 cm nysnø i regionen. Vinden fra nordlig retning mens lavtrykket traff på onsdag var kraftig nok til å flytte snø til leområder. Vindtransportert snø antas å ha størst utbredelse i sørvendt terreng.

Det gamle snødekket består av hard smelteomvandlet snø, utsatte steder er det avblåst til dette. Andre steder er det løs eller vindpåvirka snø over.

Søndag og mandag ble det observert skred på Senja med lang bruddkant. Dette tyder på at det lokalt kan finnes et svakt lag under fokksnøen med god evne til bruddforplantning. Basert på tidligere observasjoner kan dette være nedføyka rim eller kantkorn. Det er foreløpig knyttet usikkerhet til utbredelse og egenskaper i svakt lag under fokksnø og dette betraktes ikke som et kritisk skredproblem foreløpig.

Torsdag løste skikjører ut et lite flakskred i sørvendt terreng på Grytøya.
Det ble observert et middels stort skred i sørvendt terreng ved Kvæfjord på onsdag.

Mountain weather

Thursday 4. April 2024

No precipitation. Breeze from southeast. -20 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Clear skies.

Friday 5. April 2024

No precipitation. Breeze from southeast. -19 °C to -6 °C at 700 m a.s.l. Clear skies.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er varslet lite vind og ingen nedbør, men skiløpere må fremdeles være forsiktige i områder med fokksnø fra tidligere denne uken. Det er knyttet usikkerhet til om fokksnø ligger over svakt lag av kantkorn eller rim. Skytende sprekker og drønn i snødekket er faretegn som kan tyde på aktivt svakt lag under fokksnø.
I bratte fjellsider som får direkte solinnstråling vil våte snøskred kunne løsne av seg selv.
I områder med glatt skare er det fare for utglidning og det oppfordres til varsom ferdsel slike steder.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS