Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sør-Troms Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Kraftig vind fra SØ de siste dagene har påvirket snøforholdene, særlig over tregrensen. På utsatte steder er det avblåst, og det ligger fokksnøflak med varierende hardhet i leområder. Det har vært mye løs snø tilgjengelig for vinden, og det har vært observert snøfokk i regionen de siste dagene. I skjermede terrengformasjoner og der det har vært mindre vind, er det fremdeles en god del løs og ubunden snø.

I bunn av snødekket ligger den en solid mildværspakke fra mildværet i slutten av januar.

Det er observert lag av kantkorn i overgangen mellom den gamle, smelteomvandlete snøpakken og den nye fokksnøen, men per nå er det ikke noe aktivt skredproblem.

I helgen og starten av uken gikk det skred mot vei og flere skred ble observert i fjellet.

De siste dagene ble det observert sterk snøfokk i fjellet og skytende sprekker.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast. -18 °C to -6 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast, changing to breeze from the southeast during the afternoon. -8 °C to -2 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Kraftig vind har skapt fokksnøflak de siste dagene. Med avtagende vindstyrke forventes disse flakene å begynne å stabilisere seg. Det vil imidlertid fortsatt være mulig for en person å utløse snøskred, spesielt på steder med store mengder myk fokksnø. Stigende temperaturer vil bidra til en raskere stabilisering, særlig i lavereliggende områder.

Tilstedeværelse av svake lag dypere i snødekket kan ikke utelukkes. Vær oppmerksom for drønnlyder og skytende sprekker som tyder på et ustabilt snødekke.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS