Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sør-Troms Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Strong winds create wind slabs in lee areas. Avoid recently loaded slopes with wind slabs, particularly in the southern part of the region. Avalanches in fresh wind slabs may be easily triggered.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

Kraftig vind fra SØ de siste dagene har påvirket snøforholdene, særlig over tregrensen. På utsatte steder er det avblåst, og det ligger fokksnøflak med varierende hardhet i leområder. Det har vært mye løs snø tilgjengelig for vinden, og det har vært observert snøfokk i regionen de siste dagene. I skjermede terrengformasjoner og der det har vært mindre vind, er det fremdeles en god del løs og ubunden snø.

I bunn av snødekket ligger den en solid mildværspakke fra mildværet i slutten av januar.

Det er observert lag av kantkorn i overgangen mellom den gamle, smelteomvandlete snøpakken og den nye fokksnøen, men per nå er det ikke noe aktivt skredproblem.

På Senja er det observert flere skred ned mot vei på søndag. Søndag er det også observert naturlig utløste skred på Grytøya. Tirsdag er det meldt om skred på vei ved Grov, Tjeldsund.

Tirsdag er det observert sterk snøfokk i fjellet.

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

No precipitation. Fresh breeze from southeast, changing to strong breeze from the southeast during the evening. -16 °C to -5 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Wednesday 14. February 2024

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast. -18 °C to -6 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Den kraftige vinden vil fortsette å flytte på tilgjengelig løs snø. Det kan være lett å løse ut skred i den ferske fokksnøen. Mye av den tilgjengelig snøen er allerede flyttet på, og inntil det kommer mer snø, vil mengden snø på flyttefot avta. Følg med på om og hvor vinden flytter snø og unngå leområder der fokksnøen legger seg.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS