Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Sør-Troms Saturday 09.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Der dagens vind er sterk nok til å transportere fokksnø inn i leheng kan det dannes ustabile flak som er lett å løse ut av skiløpere, spesielt når flak er helt ferske.

Det finnes kantkorn i snødekket i hele regionen, men det er nok mest potent i indre del av regionen. Observasjoner tyder på at dette svake laget fortsatt er tilstede og kan produsere skred enkelte steder, selvom det ikke gir like hyppig faretegn som tidligere i sesongen. Være obs på drønnelyd og skytende sprekker som tyder på at det svake laget er aktivt.

Hvor store skred kan bli, blir mange steder avgrenset av snømengdene i fjellet. Men husk at også små skred kan skade deg hvis du bli dratt inn i område med oppstikkende stein.

Snow cover (in Norwegian), Friday 8 December 2023

Det finnes snø fra havnivå, men snødekket er generelt magert med mange oppstikkende steiner.

Under skoggrensen er snøen løs og uten særlig såle. Over tregrensen har vinden omfordelt løssnø som lå på overflate slik at utsatte område er avblåst mens leformasjoner har samlet fokksnø som kan være mykere.

Vind fra sørøst gjør at det finnes mest snø i nord- og vestvendt fjellsider.

Det er observert vedvarende svake lag av kantkorn under fokksnø flere steder i regionen. Observasjoner tyder på at dette laget er så pass tykt og godt beskyttet av overliggende fokksnø mange steder, at det ikke utgjør en veldig potent skredproblem per dags dato. Vær likevel obs at det kan være mer potent i indre strøk og i område med tynt snødekke.

Det kan også finnes spredte lommer med nedsnødd overflaterim i regionen. Dette laget har sannsynligvis ikke samme utbredelse som overnevnte kantkorn, og i tillegg så tyder observasjoner fra naboregion på at det ligger oppå myk, løs snø som er en dårlig glideflate. Vær likevel obs på åpne områder under skoggrensen hvor det kan være mulig å løse ut skred på dette laget.

Mountain weather, Friday 8 December 2023

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast. -15 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Saturday 9 December 2023

0-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the afternoon. -17 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS