Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Romsdal Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

Vind opp i stiv kuling, hovedsakelig fra sørøst, har siden fredag flyttet snøen inn i leheng og dannet fokksnøflak av varierende hardhet. I skogen og i skjermet terreng finnes det fortsatt løs snø. Før vinden tok seg opp var det mest snø i østvendte heng, og mye løs og fin snø i overflaten. Vestvendt terreng var mer vindpåvirket og noen steder avblåst ned til skare. Mildvær tidlig i februar fuktet snødekket høyt til fjells.

Kaldt klart vær i forrige uke førte til oppbyggende omdanning i snøoverflaten.

Det har også begynt å danne seg kantkorn rundt det øverste skarelaget. Dette har ikke vist seg være et aktivt skredproblem enda, men det følges med på.

Observasjoner tirsdag viser vindpåvirket og hard snøoverflate i Skorgedalen. Det er lite løs snø igjen å flytte på over tregrensa.

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

Little to no precipitation. Breeze from south. -15 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Wednesday 14. February 2024

5-7 mm precipitation. Rain up to 500 m a.s.l during renoon. Strong breeze from southwest. -11 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Fokksnøflakene fra helga er hovedproblemet onsdag. Det kan fortsatt være lett å løse ut skred i fokksnøflak, der flakene ligger over svake lag i snødekket. Vedvarende svake lag ventes å være mest utbredd i Rauma og Eikesdalsfjella.

Eventuell vind kombinert med litt nedbør onsdag kan gi små ferske nysnøflak vest i regionen, men temperaturen er gunstig for rask stabilisering.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS