Avalanche warning for region Romsdal Monday 22.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

It is easy to trigger fresh wind slabs in sheltered terrain. These will be most sensitive at high elevation where the snow is colder and dryer.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Søndag kom det nysnø ned til fjorden. Over skogen er snøoverflata prega av vind. Mildvér laurdag fukta snøoverflata opp til 1000 moh. Det ligg skare av varierande tjukkleik under den ferske snøen frå den siste veka. Det er framleis relativt lite snø i regionen, spesielt i ytre og midtre strøk.

Vedvarande svake lag frå kuldeperioda i januar/februar kan framleis vere eit problem nokre stadar over 1200 moh.

Naturleg utløyste laussnøskred vart observert ved Skarven i Isfjorden og i Vengedalen fredag.

Mange ryggar og egger har store skavlar på austleg side.

Mountain weather, 21.03.2021

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Moderate gale from northwest, changing to breeze from the southwest during the afternoon. -10 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 22.03.2021

3-6 mm precipitation. Fresh breeze from southwest. -5 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS