Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Romsdal Thursday 22.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow are in general hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 21. February 2024

Varierende snødekke. Mildvær og litt regn har gitt våt eller fuktig snøoverflate opp til 7-900 moh. Høyere opp er det fokksnøflak av varierende hardhet etter som hvordan vinden har tatt.

Det kan stedvis finnes nedføyket overflatekantkorn. Dette har gitt få faretegn i det siste.

Kantkorn rundt skarelag dypere i snødekket kan finnes men begynner å rundes (observasjon 17.02).

Klarvær eller synkende temperatur gir rask gjenfrysing av snødekket i lavere områder.

Mountain weather

Wednesday 21. February 2024

Little to no precipitation. Breeze from west, changing to moderate gale from the southeast during the evening. -9 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Thursday 22. February 2024

Little to no precipitation. Moderate gale from southeast. -9 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Perioder med kraftig vind fra sørøst i fjellet vil lokalt gi snøtransport og ferske fokksnøflak i leheng. Det er gunstig temperatur og flakdannelser vil stabilisere seg raskt, men mens været står på kan det være lett å løse ut skred. Typisk utsatte plasser er bak rygger og kuler der vinden legger fra seg snø.
Det kan fortsatt finnes svakt lag av kantkorn under den nye snøen som kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom på overganger mellom tykt og tynt snødekke og bratte konvekser i terrenget.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS