Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Romsdal Saturday 09.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
There are persistent weak layers in the snowpack. Be especially careful at the transition between thin snow cover and windslabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Mange steder oppleves snødekket som stabilt, men vær obs på at det lokalt er mulig å løse ut skred i et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Sannsynligheten er størst der snødekket er tynt.
Enkelte store skred kan ikke utelukkes. Problemet ventes å være størst i indre deler av regionen.
Lokalt kan økende vind gi ferske fokksnøflak nært vindutsatte steder. Disse flakene kan være lette å påvirke, men ventes å være små.

Snow cover (in Norwegian), Friday 8 December 2023

Det ligger et tynt snølag helt ned til fjorden.
Over ca 700 moh ligger et eldre snødekke fra oktober i bunn. Over denne sålen ligger det nå fokksnø av ulik hardhet. Denne fokksnøen blir gradvis løsere og spenningsløs grunnet stor generell kantkornutvikling i snødekket. Det er avblåst på rygger og vindutsatte steder til fjells. I skjermede formasjoner er det fortsatt løs snø og godt skiføre.

Det er relativt stor utbredelse av kantkorn rundt skarelag som ligger over snøpakka fra oktober. Det ligger også godt beskyttede kantkorn mot bakken under oktobersnøen flere steder.
Det er vanskelig å påvirke svake lag de fleste steder, men lokalt der snødekket er tynt, kan det være lettere. Det er ikke rapportert om faretegn de siste dagene.

Mountain weather, Friday 8 December 2023

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -16 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Saturday 9 December 2023

No precipitation. Strong breeze from southeast. -15 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS