Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Ofoten Saturday 24.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Friday 23. February 2024

Under tregrensa er det litt løssnø. Fra tregrensa er snøen mer bundet. Utsatte steder er det skare. Lite løssnø tilgjengelig for vindtransport.
Opp til ca. 1000 moh. ligger det en massiv smeltepakke i bunn av snødekket etter mildværet i slutten av januar.

Over et skarelag fra mildvær i slutten av januar har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn. Flere observasjoner på drønn, spesielt rundt og rett over tregrensa, viser at det svake laget kan påvirkes, spesielt ved stor tilleggsbelastning.

Det ble løst ut et lite skred øst for Mørkhola ved Fagernesfjellet torsdag.

Mountain weather

Friday 23. February 2024

Little to no precipitation. Moderate gale from southeast, changing to strong gale from the southeast during the afternoon. -7 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Saturday 24. February 2024

1-5 mm precipitation. Rain up to 300 m a.s.l. Gale from southeast. -6 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Du kan lett løse ut skred der hvor kraftig vind og litt nysnø fører til ferske fokksnøflak.
Milde temperaturer fører til at fokksnøen stabiliseres raskt, spesielt i lavlandet.
Se likevel etter faretegn om du skal ut på tur, for eksempel snøføyk i lufta eller ferske fokksnøflak som sprekker opp. Opplever du dette bør du unngå bratt terreng i le for vinden.

Det finnes også et svakt lag av kantkorn i snøen. Generelt er det svake laget vanskelig å påvirke, fordi det ligger beskyttet under harde lag av fokksnø. Observasjoner viser at laget har størst utbredelse og er enklest å påvirke rundt tregrensa. Drønn i snøen eller skytende sprekker er faretegn som viser at det svake laget er til stede.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS