Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Ofoten Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially at the tree line. Be careful in areas with wind deposited snow.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Over tregrensen har vinden herjet. Det er avblåst på rygger og egger, og snøen har samlet seg i bekkedaler og forsenkninger. I leområder ligger det harde fokksnøflak. I lune formasjoner, slik som i skogen, er det fremdeles litt løs og ubunden snø.

Opp til 1000 moh, ligger det en massiv smeltepakke i bunn av snødekket etter mildværet i slutten av januar.

Mellom den smelteomvandlede snøen og fokksnøen har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn. Det varierer hvor mye fokksnø som ligger over, og dermed også hvor lett det er å påvirke.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

Little to no precipitation. Gale from southeast. -20 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast, changing to breeze from the south during the afternoon. -11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Snødekket i fjellet er svært vindpåvirket og hard. Det kan derfor fremstå som stabilt, men vær klar over at det mange steder finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i overgangen mellom fokksnø og gammel smelteomvandlet snø. Du som skiløper kan utløse skred på dette laget.

Vær særskilt obs i skoggrensen, der er ofte fokksnøflakene litt mykere og litt tynnere enn høyere til fjells. Får du faretegn som drønn og skytende sprekker er det tegn på at du kan påvirke det svake laget.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS