Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Ofoten Monday 20.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs. Persistent weak layers deeper in the snow may be reactive in patchy locations where the snowpack is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sunday 19. March 2023

Litt ferske nysnø fra natt til mandag ligger oppå en snøoverflate som er preget av sterk vind på fredag. Fokksnøansamlinger finnes særlig mot nord og vest.

Under skoggrensen og i skjermet formasjoner finnes det fortsatt en del løssnø.

Det har vært kaldt de siste dagene, som fører til at det gradvis dannes vedvarende svake lag i snødekket.

Observasjoner fra torsdag og fredag viser at det finnes kantkorn rundt et skarelag under fokksnøen . Stabilitets tester tyder på at dette lag har god evne til bruddforplantning men at det er kun stedvis er lett å påvirke.

På søndag ble det observert en stor flakskred i vestvendt side under Stetinden som trolig løsnet under fredag i forbindelse med vindpålagring. På fredag ble det observert flere små og noen mellomstore naturlig utløst fokksnøflak i vestvendt leområde.

Mountain weather

Sunday 19. March 2023

Little to no precipitation. Breeze from east, changing to moderate gale from the east during the afternoon. -17 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Monday 20. March 2023

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Fresh breeze from west, changing to breeze from the south during the afternoon. -12 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Snøbyger i dag kombinert med vind fra vest vil kunne danne ustabile fokksnøflak i noen leheng. Disse flakene kan være svært lett å løse ut når de er helt ferske, men ventes å stabilisere seg fortløpende når nedbør opphører og vinden minke i styrke.

Vær obs på at det har utviklet seg et vedvarende svakt lag i snødekket rundt skarelag under fokksnøen. Dette skaper en kompleks situasjon og et skredproblem som er svært uforutsigbart. De fleste steder ligger dette svake laget godt beskyttet av overliggende snødekke slik at man ikke får typisk faretegn som drønn eller skytende sprekker. Men fravær av faretegn bør ikke mistolkes som tegn på stabilitet. Enkelte steder kan det være mulig å løse ut store skred og fjernutløsning kan også forekommer. Det er svært vanskelig å forutsi hvor disse stedene er, men være spesielt varsom der snødekke er tynt.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS