Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Nordenskiöld Land Thursday 04.04.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs. Persistent weak layer in the snowpack may in isolated places become easier to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 3. April 2024

Under 400m er det fremdeles lite snø for årstiden. Det har vært flere uker med kaldt og klart vær. Innimellom har det kommet litt snø som har føyket litt rundt. I skjermede områder er det flott løssnø øverst, ca 10cm. I mer vindutsatte områder er det harde fokksnølag, andre steder er et skarelag fra 6. mars framme i dagen.

Svake lag av kantkorn høyt i snødekket er usikkert. Observasjoner for Longyeardalen viser at det er svært vanskelig å løse ut på kantkornlag. Det har vært lite observasjoner utenfor Longyeardalen som gjør det vanskelig å bekrefte at svake lag fortsatt er tilstede. Tidligere har utbredelsen vært størst i nordlig heng og antakelig også mest utbredt i områdene sør for Longyearbyen. Vedvarende svake lag dypere i snødekket og ved bakken betraktes ikke som reelle skredproblem for øyeblikket.

Mountain weather

Wednesday 3. April 2024

0-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from west. -22 °C to -12 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Thursday 4. April 2024

5-8 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from west. -14 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Vind og nedbør vil sammen med tilgjengelig løs snø i overflaten, danne ferske fokksnøflak i lesider. Disse vil være lett å løse ut skred i for en skiløper.

Enkelte plasser kan fokksnøen legge seg over et vedvarende svakt lag av kantkorn i forbindelse med et skarelag. I slike tilfeller øker belastningen på det svake laget og gjør det lettere å påvirke. Enkelte skred på dette laget kan også bli store.

Vær derfor ekstra varsom i le for store oppsamlingsområder hvor det har lagt seg fersk fokksnø.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS