Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Nordenskiöld Land Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Fresh wind slabs. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger. Be aware of cornices.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Den siste perioden har vært preget av vind fra øst og sørøst som har fraktet snø til leområder. Snødekket er ujevnt fordelt med avblåste rygger og synlig stein i vestvendt terreng. På vindutsatte steder har vinden dannet flak med vindtegn i overflaten. Det eldre snødekket består av relativt harde skarelag og hardpakket snø. Snø til havnivå.

Det finnes et svakt lag av kantkorn, under fokksnøen høyt i snødekket. Dette laget vil kunne påvirkes på tynt snødekke, og ved stor tilleggsbelastning. Det er også vedvarende svake lag under skarelag dypere i snøen, men de regnes som svært vanskelige å påvirke.

Det gikk flere naturlig utløste skred i vestvendte heng, i siste del av forrige uke, noen av dem trolig utløst av skavlbrudd.

Det kommer noen cm snø onsdag, sammen med sørøst liten kuling, noe som gir ferske fokksnøflak i vest- og nordvendt terreng.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

3-5 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from southeast. -7 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Breeze from southeast, changing to breeze from the southwest during the afternoon. -11 °C to -3 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Nysnø og vind fra sørøst onsdag og torsdag har gitt pålagring av snø i leheng. Temperatur oppunder 0 grader er gunstig for noe stabilisering av de ferske fokksnøflakene. Men vær obs på at pålagret snø har gitt større belastning på kantkorn de stedene det har ligget relativt høyt i snødekket.
Kantkornlag dypere i snødekket kan også påvirkes på tynt snødekke, og ved stor tilleggsbelastning på tykt snødekke. Overganger mellom tynt og tykt snødekke er utsatt. Vær oppmerksom på faretegn som drønnelyder i snødekket. Skred som eventuelt går på kantkornlag dypt i snødekket kan bli store.

Vær også oppmerksom på skavler og mulighet for skavlbrudd som kan løse ut skred nedenfor.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS