Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Nordenskiöld Land Tuesday 21.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh windslabs. These need time to stabilize in the cold. Small facets underneath the surface delay the stabilization process further. Be also aware that a deeper lying layer of facets can be triggered in areas where the snowcover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Monday 20. March 2023

Snødekket er stort sett vindpåvirket i alle himmelretninger med harde sastrugi eller vindskare på overflaten. Mange steder er også avblåst ned til gammel skare. Det er svært lite snø tilgjengelig for vindtransport. Løssnø finnes bare i noen få skjermete områder som renner eller søkk.

Klarvær og kalde forhold har ført til dannelse av små kantkorn under overflaten. Samtidig har det dannet seg kantkorn også på overflaten. Det finnes flere kantkornlag rundt skarelag nede i snøen og langs med bakken. Flere av disse kantkornlagene er godt utviklet men svært vanskelig å påvirke siden de ligger under veldig harde fokksnølag.

Det er store skavler på begge sider av Longyeardalen.

Mountain weather

Monday 20. March 2023

No precipitation. Cloudy.

Tuesday 21. March 2023

No precipitation. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Fokksnø fra natt til mandag stabiliseres sakte i det kalde været. Det kan være lett å løse ut skred noen få plasser. I tillegg tyder observasjoner på dannelse av et svakt lag med kantkorn høyt opp i snødekke som forsinker stabiliseringen.

Vedvarende svake lag av kantkorn over skare lenger nede i snødekke er generelt vanskelig å påvirke. Vær oppmerksom på at skred som løses ut i fokksnøen eller skavlbrudd kan gi stor belastning og føre til store skred på vedvarende svake lag.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS