Avalanche warning for region Nordenskiöld Land Tuesday 31.01.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Persistent weak layers of facets are present in the snow cover, that may be triggered by a skier or snowmobile. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin, large avalanches possible. Use great caution on your approach to avalance terrain.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er nå preget av eller fokksnø av ulik hardhet. I områder skjermet for vind finnes løs snø.
Sist uke kom det omlag 20 cm nysnø med varierende vindstyrke fra vest, senere øst, slik at nysnøen/fokksnøen er fordelt i leområder i ulike himmelretninger. Under ca 400 moh er det stort sett i renner og forsenkninger det ligger sammenhengende snø.

Under et skarelag fra 22. januar er det funnet et kantkornlag, som viser evne til bruddforplantning i tester. Laget gir ikke mye faretegn i områdene rundt Longyearbyen, men det er usikkert hva slags egenskaper det har ellers i regionen. Det finnes også et svakt lag av kantkorn rundt desemberskare over ca. 300-400 moh. Det har hatt god evne til bruddforplantning, men er vanskelig å påvirke nå.

Sist helg er det observert flere skred i Todalen og omkring Fritham, to av skredene var str 3-4. Trolig har små skred løsnet og påvirket svakt lag dypere i snødekket, som har ført til at skredene ble betydelig større.

Observatør meldte søndag om 15-20 cm løs snø i terrenget, i daler som går nord-sør. I øst-vest-daler har vinden tatt mer, og det ligger mindre løs snø her.

Mountain weather, 30.01.2023

1-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Moderate gale from northeast, changing to strong breeze from the northeast during the afternoon. -15 °C to -8 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 31.01.2023

Little to no precipitation. Strong breeze from northeast. -17 °C to -11 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS