Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Nordenskiöld Land Monday 26.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snowmobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow generally are hard to trigger.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sunday 25. February 2024

Den siste perioden har vært preget av vind mellom vest -og sørlig retning som har fraktet snø til leområder. Snødekket er ujevnt fordelt med avblåste rygger og synlig stein i vestvendt terreng og på rygger/høyder. Det gamle snødekket består av relativt harde skarelag og hardpakket snø. Det ligger mer løssnø i sidedalene til de store dalførene som går fra øst til vest. En del snø tilgjengelig for vindtransport etter snøvær særlig lørdag.

Det finnes et svakt lag av kantkorn i forbindelse med skare høyt i snødekket. Tester av laget denne uken viser god stabilitet. Dette underbygges av mangel på faretegn. Det er rimelig å anta at utbredelsen er stor. Hvor lett det er å påvirke er varierende, men skavlbrudd og annen stor tilleggsbelastning kan føre til brudd i dette laget. Laget kan bli mer aktivt igjen ved betydelig pålagring av vindtransportert snø.

Skavlbrudd har løst ut et størrelse 1 skred på Gruvefjellet og et størrelse 2 skred ved Skytebanegropa fredag.

Mountain weather

Sunday 25. February 2024

Little to no precipitation. Fresh breeze from north, changing to breeze from the west during the evening. -21 °C to -10 °C at 700 m a.s.l.

Monday 26. February 2024

No precipitation. Breeze from north. -18 °C to -11 °C at 700 m a.s.l. Clear skies.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Eldre fokksnø ventes å ha stabilisert seg ytterligere. Enkelte steder vil en skiløper eller skuter likevel kunne løse ut skred i vindtransportert snø. Se opp for tegn av vindtransportert snø på snøoverflaten for å unngå disse områdene. Søk terreng som er skjermet for vind for å finne godt og tryggere skiføre.

Det finnes et vedvarende svakt lag i forbindelse med skare høyt i snødekke. Laget er nok vanskelig å påvirke for tiden, men ikke umulig. Skavlbrudd kan løse ut skred underliggende i le-områder.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS