Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Nord-Troms Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Strong wind will give wind slabs in lee areas. Be also aware that there is a persistent weak layer in the snow pack. Whumpfs have been observed but the level of activeness is unknown.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Det er store variasjoner i snøoverflata etter kraftig vind fra sør og sørøst. I fjellet veksler det mellom fokksnø av varierende hardhet og avblåste rabber og rygger. Vinden har tatt også rundt skoggrensa, her finnes mykere fokksnøflak. I skogen er det stedvis en god del løssnø.

Flere kortvarige mildvær i slutten av januar har gitt flere skarelag i snødekket. Det er observert små kantkorn rundt disse skarelagene. Det er usikkert hvor lett det er å få brudd i dette laget.

Ved Straumfjordeidet ble det tirsdag registrert drønn, og lørdag ble det observert drønn med forplantning ved Oksfjordhamn.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

No precipitation. Gale from southeast. -23 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Thursday 15. February 2024

Little to no precipitation. Moderate gale from south, changing to fresh breeze from the south during the afternoon. -20 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Etter kraftig vind tirsdag og onsdag er det trolig lite løssnø å flytte på torsdag, men vinden kan bli så sterk at den virvler opp hard snø og danner nye fokksnøflak. Som skiløper kan du løse ut skred i fersk fokksnø.

Det finnes lag med kantkorn høyt i snødekket, i forbindelse med skarelag. Drønn i snødekket er blitt observert. Det er knyttet usikkerhet rundt dette laget, så hold avstand til bratt terreng dersom du opplever drønn eller andre faretegn.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS