Avalanche warning for region Nord-Troms Friday 03.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten i skogen består stort sett av ca 10 cm løs snø. Over skoggrensen er snøen flyttet på av sørlig og østlig vind de fleste steder. Den ligger derfor ujevnt fordelt i terrenget, og er pakket i fokksnøflak av ulik hardhet. I lavlandet ligger løssnøen rett på bakken, men over 200-300 moh er det varierende mengde skaresnø under. På rygger er det generelt lite snø.

Det er tidligere blitt observert overflaterim, men fravær av observasjoner skaper usikkerhet rundt hvorvidt dette lag har blitt ødelagt av vinden eller om det stedsvis ligger nedføyket. Det er i ferd med å utvikle seg lag av kantorn i snødekket, særlig i områder med lite snø. Det er ingen observasjoner av snødekkestabilitet de siste tre dagene. Men i naboregion, Vest-Finnmark, er det observert drønn, skytende sprekker og fjernutløste skred i skoggrensa.

Mountain weather, 02.12.2021

Little to no precipitation. Strong breeze from east. -17 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 03.12.2021

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -18 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS