Avalanche warning for region Nord-Troms Thursday 02.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten i skogen består stort sett av ca 10 cm løs snø. Over skoggrensen er løssnøen flyttet på av sørlig vind de fleste steder. Den ligger derfor ujevnt fordelt i terrenget, og er pakket i fokksnøflak av ulik hardhet.

I lavlandet ligger løssnøen rett på bakken, men over 200-300 moh er det varierende mengde skaresnø under. På rygger er det generelt lite snø.

Det er i ferd med å utvikle seg lag av kantorn ulike steder i snødekket, særlig i områder med lite snø. Dette er ikke observert å være et skredproblem foreløpig.

Mountain weather, 01.12.2021

6-10 mm precipitation. Precipitation as snow. Moderate gale from northeast. -18 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 02.12.2021

Little to no precipitation. Strong breeze from east. -17 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS