Avalanche warning for region Nord-Troms Saturday 15.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Conditions for wet avalanches. Be careful in areas where the snowpack is wet or soaking.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tidlegare mildvær og solinnstråling har påvirka snødekket eit godt stykke opp i fjellet. Kalde netter har gitt tilfrysing av snødekket opp til mildværsgrensa. Over mildværsgrensa er snødekket mer vinterlig og finkorna med forskjellige typer fokksnø.

Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Det har varierande utbreiing, mest truleg å finne i skyggevendte områder i høgda. Det er kantkorn nær bakken, men dette blir neppe aktivt før varmen tek ordentlig tak.

Mountain weather, 14.05.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast. -8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 15.05.2021

0-3 mm precipitation. Fresh breeze from southeast. -6 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS