Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Nord-Troms Monday 11.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Avalanches are possible to trigger in fresh wind slabs and on persistent weak layers.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er mogleg å løyse ut skred i fokksnø og på vedvarande svake lag djupare i snødekket.

Sterk vind har dei siste dagane transportert snø og gitt ustabile fokksnøflak. Desse treng tid til å stabilisere seg sidan det er kaldt. I delar av regionen kan det komme noko nysnø. Om det i tillegg blir litt vind kan det vere lett å løyse ut skred i nysnøflaka.

Flak kan ligge over kantkorn eller rim, som gjer skred lettare å løyse ut, også frå avstand, og potensielt større enn om slike lag var fråverande.

Det er også mogleg å løyse ut skred på vedvarande svake lag djupare i snødekket. Det verkar som det skal noko meir til å påverke dette no enn tidlegare, men det er framleis mogleg.

Snow cover (in Norwegian), Sunday 10 December 2023

Dei siste dagane har det vore sterk vind som har påverka snødekket. Det er difor fokksnø mange stadar og på dei mest vindutsette stadane er det avblåst ned til bakken. I skjerma terrengformasjonar og i skogen kan det framleis vere ubunden snø. Utover dagen kan det også komme noko påfyll med nysnø, men det er usikkert kvar og nedbørsmengdene. På noverande prognoser ser det ut til å vere Arnøya og Skjervøy som får snø.

Djupare i snødekket er det vedvarande svake lag i fleire nivå. Det er kantkorn med bakken, kantkorn i samband med skare i tillegg til at det kan vere rim og kantkorn under den nyaste fokknsøen.Mountain weather, Sunday 10 December 2023

No precipitation. Strong breeze from south, changing to breeze from the south during the afternoon. -19 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Monday 11 December 2023

0 mm precipitation, up to 5 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from west. -21 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS