Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Lyngen Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh wind slabs. A persistent weak layer may also be triggered, especially where the snow cover is thin but recently loaded with fresh wind slabs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Det er store variasjoner i snøoverflata etter kraftig vind fra sør og sørøst. I fjellet veksler det mellom fokksnø av varierende hardhet og avblåste rabber og rygger. I skogen finnes en del løs snø, enkelte steder avblåst ned til gammel skare.Flere kortvarige mildvær i slutten av januar har gitt flere skarelag i snødekket. Tidvis var det plussgrader opp til 1000 moh. Mellom skarelagene er det stedvis observert kantkornlag. Forholdene ligger til rette for utvikling av dette, men forplantningsevnen til dette laget er sannsynligvis begrenset.

Det finnes også svake lag dypere nede i snødekket som per nå virker svært vanskelig å påvirke.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

No precipitation. Moderate gale from southeast. -22 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

Little to no precipitation. Strong breeze from south, changing to fresh breeze from the south during the afternoon. -14 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Etter sterk vind tirsdag og onsdag er det trolig lite løssnø å flytte på, men først på dagen når vinden er sterkest kan det fortsatt dannes nye fokksnøflak i leområder. Vær oppmerksom på kantkornlag, dette kan nå ligge under fokksnøen. Hold avstand til bratt terreng med ny pålagring.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS