Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Lyngen Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh wind slabs. A persistent weak layer may also be triggered, especially where the snow cover is thin but recently loaded with fresh wind slabs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

Det er store variasjoner i snøoverflata etter kraftig vind fra sør og sørøst siste uka. I fjellet veksler det mellom fokksnø av varierende hardhet og avblåste rabber og rygger. I skogen finnes en del løs snø, enkelte steder avblåst ned til gammel skare.Flere kortvarige mildvær i slutten av januar har gitt flere skarelag i snødekket. Tidvis var det plussgrader opp til 1000 moh. Mellom skarelagene er det stedvis observert kantkornlag. Forholdene ligger til rette for utvikling av dette, men forplantningsevnen til dette laget er sannsynligvis begrenset.

Det finnes også svake lag dypere nede i snødekket som per nå virker svært vanskelig å påvirke.

Lørdag ble det observert noen naturlig utløste flakskred i Sør-Lenangen.

Søndag ble det registrert drønn i Balsfjord

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

No precipitation. Strong breeze from southeast. -20 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Wednesday 14. February 2024

No precipitation. Moderate gale from southeast. -22 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Etter kraftig vind tirsdag er det trolig lite løssnø å flytte på onsdag, men i utsatte områder der vinden blåser opp til sterk kuling kan vinden virvle opp hard snø og danne nye fokksnøflak. Som skiløper kan du løse ut skred i fersk fokksnø.

Det finnes lag med kantkorn høyt i snødekket, hold avstand til bratt terreng med ny pålagring.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS