Jump to content

Avalanche warning for region Lyngen Monday 20.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with wind slabs. Cold temperatures and developing facets higher in the snow pack mean that fresh wind slabs are slow to stabilize. A persistent weak layer of facets deeper in the snow pack may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 19.03.2023

I skogen er snøen løs og stort sett stabil. Over skoggrensen har vinden tatt og man finner fokksnø som øker i hardhet med høyden. I skjermete områder finnes det fortsatt også løssnø i høyden. Fredag har vinden begynt å ta seg opp og flytter en del snø inn i nordvendte heng.


Både under og over gammel mildværsskare har det dannet seg et tynt lag med kantkorn, som har uviss utbredelse, særlig i høyden. Laget ligger i varierende dype og har vist bare stedvis evne til bruddforplantning.

Den siste uken har kaldt og klart vær gitt god grobunn for dannelse av ustabilt lag med kantkorn høyt i snødekket.

Søndag har det blitt løst ut skred langs normalruta til Blåtinden.

Søndag er det på ny en runde sol som har påvirket snødekket i sørvendte heng.

Mountain weather, 19.03.2023

Little to no precipitation. Breeze from south, changing to moderate gale from the southeast during the evening. -15 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 20.03.2023

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from northeast. -13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS