Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Lyngen Saturday 04.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Complex and tricky situation due to reactive persistent weak layers. Be very careful and avoid avalanche terrain, especially in poor visibility. Remotely triggered avalanche are possible. Wind and fresh snow may also give new instable slabs in some slopes.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Friday 3. February 2023

Pga kulde har det mange steder dannet seg rim og kantkorn i overflaten. De siste dager har det vært rolig vindforhold og mange steder ligger det løs snø eller lett bundet snø i overflaten, også i fjellet. Snøen i overflaten ligger over et skarelag (etter mildværet 27.01). Skarelaget finnes i skogen og godt over tregrensa.

Pga. kulde og høy temperaturgradient har det vært begynnende kantkorndannelse rundt skarelaget fra 27.01. Utbredelse og stabilitet til dette laget er foreløpig usikkert.

Det finnes også vedvarende svake lag av kantkorn dannet i november/desember stort sett nær bakken. Etter flere runder med kraftig vind de siste ukene ligger laget for det meste under hard fokksnø, men nylig skredaktivitet tyder på at laget fortsatt kan påvirkes høyere til fjells, også av skiløpere.

Torsdag ble det fjernutløst et svært stort skred fra Rørnestind ved Lyngseidet av skikjørere. Forrige helg og i starten av uken ble det observert flere store skred. Naturlig skred ble observert på Pollfjellet, Kjosbreen og omkring Tromsdalstind. Det ble løst ut flere store skred i regionen med Daisybell på mandag.

Høy temperaturgradient gir god grobunn for kantkorndannelse høyt i snødekket der det tidligere har vært fuktig snø.

Mountain weather

Friday 3. February 2023

No precipitation. Breeze from southeast. -22 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Saturday 4. February 2023

4-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from southwest. -15 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Enkelte steder kan man som skiløper løse ut store eller svært store skred. Det er også mulig å løse ut skred fra avstand (fjernutløsning). Slike store skred kan løsne på grunn av et vedvarende svakt lag dypt i snødekket. Det er vanskelig å vite hvor man som skiløper kan påvirke laget.

Nysnø og vindtransport av snø gjennom dagen vil samle fokksnø i leområder. Du kan løse ut skred i fokksnøen mens det snør og blåser og den første tiden etter. Om fokksnøen legger seg over rim- og kantkornlag høyt i snødekket, vil dette skredproblemet vare over lenger tid.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS