Avalanche warning for region Lyngen Friday 13.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I helga var det en kjøligere værtype med bygevær og periodevis snø til havnivå. Regn og stigende temperaturer siden mandag har gjort snøoverflaten våt og fuktig oppover i fjellet. I fjellet kan det ligge tørrere flak av nysnø og fokksnø etter perioder med snø og vind de siste dagene. Bygeværet har trolig gitt varierende nysnømengder i fjellet.

Rundt skare fra 23. april har det vært temperaturgradient og utviklet seg kantkorn. Utviklingen og egenskapene har variert, men de fleste steder har kornene vært små og laget har ikke utgjort et tydelig skredproblem. I snøprofil i Lavangsdalen mandag var laget vått på rundt 700 moh. Det har gått enkelte store skred i regionen den siste tiden, men det er usikkert om dette er tilknyttet et spesifikt svakt lag.

De siste dagene har det blitt observert flere små til middels store løssnøskred i regionen.

Mountain weather, 12.05.2022

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l Thursday night. Fresh breeze from west. -4 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 13.05.2022

1-3 mm precipitation. Rain up to 600 m a.s.l during the afternoon. Breeze from west. -5 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS