Avalanche warning for region Lyngen Thursday 27.01.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in areas with windslabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I helgen fuktet mildværet snødekket opp til 400-600 moh. Det har siden kommet rundt 20-40 cm snø, med en god del vind fra vest. Det ser ut til å ha kommet mest snø i østre del av Lyngenhalvøya, og sørlige deler av Lyngen varslingsregion. I høyden har vinden skapt et varierende snødekke, rygger og utsatte formasjoner er avblåste ned på hard snø, men leformasjoner har mye løs snø som kan flyttes hvis vinden får tak.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Hovedsakelig virker det vanskelig å påvirke disse da de ligger dypt i snødekket, ofte under skarelag. I lavlandet har regnet stabilisert noe av dette. Fremover er det lurt å følge med på kantkorndannelse rundt mildværsskaren.

Tirsdag kveld gikk det et størrelse 4 skred i østsiden til Tverrbotnfjellet/Doaresgaisi i Lavangsdalen. Skredet startet på rundt 1200 moh. Det er også rapportert om et størrelse 3 skred i sørsiden av Smalaktind. Løsneområde på rundt 700-800 moh. Sannsynligvis naturlig utløst tirsdag kveld.

Mountain weather, 26.01.2022

Little to no precipitation. Fresh breeze from west, changing to calm/light breeze from the south during renoon. -12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 27.01.2022

2-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Calm/light breeze from northeast. -21 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS