Avalanche warning for region Lyngen Friday 21.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Challenging snow conditions. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Some naturally triggered avalanches can occur. Persistent weak layers seems generally hard to trigger, but their current status is hard to tell due to lack of observations last days.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Mildvær og regn tirsdag fuktet snødekket, men det er usikkert hvor høyt. Ved Ramfjord er det funnet mildværsskare opp til ca 500moh. Etter tirsdagen har temperaturen sunket og nedbør har kommet som snø ned til havnivå. De siste dagene er det kommet mye snø, og i kombinasjon med vind har det nok lagt seg som myke fokksnøflak mange steder i fjellet.

Dypere i snødekket finnes det vedvarende svake lag. Generelt har disse vært vanskelige å påvirke den siste tiden, men lite observasjoner gjør det usikkert hvordan status er på disse. Der det har dannet seg skare etter tirsdagsmildværet, som senere har blitt dekket av fokksnøflak, kan det være gode forhold for kantkorndannelse, men så langt har det ikke kommet noen observasjoner på dette.

Onsdag morgen ble det observert et stort sørpeskred over vei sør for Sjursnes vest for Ullsfjorden, og middels store flakskred nord for Sjursnes. Det er også automatisk detektert flere middels til svært store skred ved Pollfjellet, Holmbuktura og i Lavangsdalen de siste dagene.

Torsdag morgen er det observert 25 cm deilig nysnø ved Lyngseidet.

Mountain weather, 20.01.2022

12 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Gale from northwest, changing to strong breeze from the northwest during the afternoon. -13 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.01.2022

Little to no precipitation. Breeze from northwest, changing to fresh breeze from the south during the evening. -16 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS