Avalanche warning for region Lyngen Saturday 10.04.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger. In sun exposed faces naturally released avalanches can occur.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

New snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

I løpet av den siste uken har det kommet mye nysnø som dekker den gamle smelteomvandlede snøen under skoggrensen. Høyere opp er snødekket mer lagdelt med fokksnøflak, og innslag av tynne skarelag opp til 600-700 moh. Stedvis er det 20-30cm løs snø på overflaten.

Over ca 700 moh finnes det et markant kantkornlag nede i det gamle snødekket. Laget ligger dypt begravd og er generelt vanskelig å påvirke.I slutten av påsken ble det observert begynnende kantkorndannelse mellom siste mildværsskare og fokksnø vest i regionen, men det er ikke kjent at dette har gitt skred eller faretegn, så det er ikke vurdert som et aktivt skredproblem.

Tirsdag og onsdag er det blitt observert flere middels, store og et par svært store naturlig utløste skred i Lavangsdalen, Holmbuktura, og ved Pollfjellet. Det er også blitt observert naturlig utløst svært stort skred nord i regionen, som trolig har gått i samme periode. Der solen har virket har det også løsnet naturlig utløst løssnøskred.

Mountain weather, 09.04.2021

No precipitation. Breeze from south. -19 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 10.04.2021

4-8 mm precipitation. Breeze from southwest, changing to strong breeze from the southwest during the afternoon. -14 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS