Avalanche warning for region Lyngen Saturday 25.01.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Avoid areas with wind deposited snow from the last days, typically behind ridges, ribs and in gullies. An old persistent weak layer is still lingering deep in the snowpack. It is still uncertain how this layer reacted after the snow load this week.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Fram mot helgen har det lokalt kommet rundt 50 cm nysnø i regionen, mest i vest. I skogen ligger det mye løs snø, mens i tregrensen og høyere er snøen mer vindpåvirket jo høyere man kommer. Et lite blaff av mildvær torsdag kveld kan ha påvirket snøoverflaten i lavlandet.

Rundt mildværsskaren fra mandag denne uken er det noen steder observert kantkornlag, men det varierer hvor enkelt det er å påvirke dette. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh og der snødekket er tynt. Onsdag ble det observert faretegn som kan knyttes til svake lag rundt mildværsskaren.

Tidligere i uken ble er det observert to snøskred i Lyngen av størrelse 3, naturlig utløst. Ingen skredaktivtet rapportert de tre siste dagene.

Mountain weather, 24.01.2020

1-4 mm precipitation. Fresh breeze from west, changing to breeze from the southwest during renoon. -11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 25.01.2020

2-4 mm precipitation. Fresh breeze from north. -11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS