Avalanche warning for region Lyngen Friday 24.01.2020

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Turning wind the last days have given lee areas in different aspects. Avoid areas with wind deposited snow from the last days, typically behind ridges, ribs and in gullies. An old persistent weak layer is still lingering deep in the snowpack. It is still uncertain how this layer will react after the new snow load.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Denne uka har det kommet litt påfyll med snø hver dag. I skogen ligger det mye løs snø, mens i tregrensen og høyere er snøen vindpåvirket i varierende grad. Vind har flyttet og omfordelt snøen som har kommet de siste dagene. Et lite blaff av mildvær torsdag kveld kan ha påvirket snøoverflaten i lavlandet.

Nede i det gamle snødekket har eldre kantkornlag vist seg å være intakt enkelte steder. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh. Utbredelsen er usikker og tidligere har laget vært vanskelig å påvirke, men etter moderat snøfall ble det torsdag observert faretegn som kan knyttes til laget.

Tirsdag ble er det observert flere snøskred ved hjelp av radar i Holmbuktura. Et er bekreftet som str. 3. Det ble også observer et str. 3 skred i kjent skredløp ved Pollfjellet, Furuflaten.

Torsdags morgen, er det de siste 3 døgna målt ca. 40 - 50 cm snø ved Holmbukt og Lenangsstraumen, noe mindre ved Ura.

Mountain weather, 23.01.2020

14-16 mm precipitation. Strong breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southwest during the afternoon. -11 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 24.01.2020

1-4 mm precipitation. Fresh breeze from west, changing to breeze from the southwest during renoon. -11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS