Avalanche warning for region Lyngen Friday 17.01.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

The wind has been strongest in the west and here the windslabs are harder and not so easy to trigger. In the east there is more snow and soft windslabs will be easy to trigger here. Be careful in lee areas and close to terrain traps. Be also aware that there can be pockets with persistent weak layers high up.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det er et tydelig skille på snødekket øst/vest for Lyngsalpan, spesielt i nord, med betydelig mer snø på østsiden og mer vindpåvirket på vestsiden. Nede ved havnivå har det dannet seg skare på toppen av snødekket. Oppover i skogen er det varierende mengder løs snø, opp til 30cm flere steder. Over skoggrensa blir denne mer og mer vindpåvirket og i høyden er det stedvis fokksnø, stedvis avblåst til hard skare.

Eldre kantkornlag har tidligere vist seg intakt over ca 600 moh, men tester viser at de nå er vanskelige å påvirke.

Tirsdag observeres ferske sprekker i fokksnøen vest i regionen og snøfokk der østavinden får tak. Onsdag meldes det om fortsatt mye løs snø på østsiden av Lyngen.

Mountain weather, 16.01.2020

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast. -11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 17.01.2020

Little to no precipitation. Fresh breeze from east. -15 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS