Avalanche warning for region Lyngen Friday 03.02.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Complex situation. Skiers can easily trigger fatal avalanches in areas with wind deposited snow. There is also a persistent weak layer buried in the snowpack that can be triggered in areas with thin snow or at tree line. Remote triggering of large avalanches is possible.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Forrige fredag gikk ett nytt mildvær forbi regionen med regn til godt over tregrensa. Temperaturen har deretter sunket igjen og dannet skarelag i toppen av snødekket flere steder. Snøvær lørdag og natt til søndag har dannet myke ferske fokksnøflak over skarelaget i leheng i høyden. I skogen og i skjermede vindbeskyttede formasjoner ligger det 10-30 cm løs snø. På fjellet er det fortsatt avblåst ned til skare på rygger o.l.

Etter flere runder med kraftig vind de siste ukene ligger vedvarende svake lag av kantkorn dannet i november/desember stort sett nær bakken under hard fokksnø. Enkelte store til svært store skred i helgen og denne uken tyder på at laget fortsatt kan påvirkes høyere til fjells.

Onsdag ble det fjernutløst et svært stort skred fra Rørnestind ved Lyngseidet. Forrige helg og i starten av uken ble det observert flere store skred. Naturlig skred ble observert på Pollfjellet, Kjosbreen og omkring Tromsdalstind. Det ble løst ut flere store skred i regionen med Daisybell på mandag.

Det er observert dannelse av overflaterim, og høy temperaturgradient gir god grobunn for kantkorndannelse høyt i snødekket der det tidligere har vært fuktig snø.

Mountain weather, 02.02.2023

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -21 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 03.02.2023

No precipitation. Breeze from southeast. -22 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS