Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Lofoten og Vesterålen Friday 05.04.2024

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:
Wind from south east can cause areas with fresh wind deposited snow. Skiers can easially trigger small avalanches. The risk of slipping is high due to hard, icy snow surface in some areas.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Buried weak layer of new snow

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 4. April 2024

Natt til onsdag kom det opp mot 10 cm nysnø med vind fra nordlig retning. Snøoverflaten består generelt av fokksnø med ulik fasthet og områder med skare. I leområder finnes sammenhengende områder med myk snø som gir godt skiføre. Utsatte steder er avblåst ned til gammel mildværsskare og har svært hard overflate.

Snøprofil fra torsdag viser svakt lag av kantkorn under fokksnø. Utbredelsen og egenskapene i det svake laget er foreløpig ikke nok til at det kvalifiserer til et kritisk skredproblem.

Det har blitt rapportert om noen små og middels store personutløste skred denne uken.

02.04 ble det observert drønn i snødekket nord i regionen.

Mountain weather

Thursday 4. April 2024

No precipitation. Breeze from east. -18 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Clear skies.

Friday 5. April 2024

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -16 °C to -2 °C at 700 m a.s.l. Clear skies.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er varslet vind fra sørøst som kan flytte snø til leområder. De nye flakene vil i hovedsak være avgrenset til skjerma terreng i høyfjellet, men vil være lette å påvirke for skiløpere.
I bratte fjellsider som får direkte solinnstråling vil våte snøskred kunne løsne av seg selv.
I områder med glatt skare er det fare for utglidning og det oppfordres til varsom ferdsel slike steder.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS