Jump to content

Avalanche warning for region Lofoten og Vesterålen Tuesday 21.03.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
The danger increases when the wind picks up. Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 20.03.2023

Store lokale variasjoner i snøoverflate. Under skoggrensen og i skjermede formasjoner finnes det fortsatt en del løssnø. I eksponert terreng og på toppene er snødekket preget av sterk vind fra ulike retning under de siste dagene. Enkelte sørvendte heng har solskare.

I begynnelsen av forrige uke ble det observert begynnende kantkorn dannelse under fokksnøen. Det er ingen ferske observasjoner av faretegn tilknyttet dette svake lag og dermed utgjør det trolig ikke noe reelt skreproblem.

På mandag ble det observert noen naturlig utløst skred i østvendte terreng i nærheten av Sigerfjorden.

Mountain weather, 20.03.2023

4-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Strong breeze from northwest, changing to breeze from the northwest during the afternoon. -9 °C to 0 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.03.2023

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Moderate gale from northwest, changing to fresh breeze from the northwest during the afternoon. -11 °C to -1 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS