Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Jotunheimen Friday 05.04.2024

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Avoid areas with fresh wind deposited snow. There could be a new layer of buried surface hoar under the fresh wind slabs. A layer of facets under a crust, can cause a few large avalanches.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Friday 5. April 2024

Litt nysnø torsdag har gitt fersk fokksnø mot N-V. Vindutsatte plasser er avblåst. I lune formasjoner og lesider er det mykere og løs snø. Under siste snøfall var det eldre snødekket fuktet opp til ca 1200 moh og det var delvis bærende skare lavere enn dette. Der solen er framme, blir snøen kram på dagen.

Flere svake lag i snødekket gir en kompleks situasjon. Det finnes godt utvikla kantkorn under tynt skarelag høyt i snødekket og det finnes et eldre lag av nedføyket overflaterim. Kantkornlag under skarelag har vist seg å være potent og gitt drønn, særlig over 1500 moh. Dette må følges med på. Rimlaget som føyket ned i mars og gav skredaktivitet i påsken gir nå ferre faretegn fra seg og skal mere til å påvirke.

Det er observert rim på hardt og mykt underlag mange plasser i regionen mandag. Fredag morgen ble det fjernutløst et middels stort flakskred. Dette tyder på at vedvarende svakt lag av rim eller kantkorn nå kan ha føyket ned.

Torsdag meldes det om pågående vindtransport og fokksnø som er svært lett å løsne skred i.

Mountain weather

Thursday 4. April 2024

5-7 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from southeast. -15 °C to -9 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Friday 5. April 2024

No precipitation. Breeze from southeast. -18 °C to -6 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Oppdatert kl. 09.20

Størst bekymring er nå knyttet til et lag av kantkorn under skare og overflaterim observert mot slutten av påsken som kan ha føyket ned. Fersk fokksnø vil kunne øke belastningen på kantkornlaget og gjøre det lettere å løse ut skred i dette.

I områder hvor fokksnøflak kan ha lagt seg over det nye rimlaget i snøoverlaten, vil det være svært lett og løse ut skred i fokksnøen og skredene kan da bli middels store. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til om rimet observert i snøoverflaten har føyket ned og blir et nytt problem.

Det eldre laget av overflaterim som snødde ned i mars og produserte noen større skred i begynnelsen av påsken, har siste tiden vist seg mindre aktivt. Det finnes fortsatt, men ligger nå dypere under harde lag av fokksnø og skal mye til å påvirke.

I bratte solsider ventes noen små våte løssnøskred i nysnøen fra torsdag.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS