Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Jotunheimen Thursday 04.04.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Avoid areas with fresh wind deposited snow. There could be a new layer of buried surface hoar under the the fresh wind slabs. A layer of facets under a crust, can cause a few large avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 3. April 2024

Snøen fra søndag har blitt flyttet med vinden inn i østlige heng noen plasser. I lune formasjoner er det mykere snø. Snøen er fuktet opp til ca 1200 moh og det er delvis bærende skare lavere enn dette. Der solen er framme, er snøen kram på dagen.

Flere svake lag i snødekket gir en kompleks situasjon. Det finnes godt utvikla kantkorn under tynt skarelag høyt i snødekket og det finnes nedføyket overflaterim. Kantkornlag under skarelag har vist seg å være potent og gitt drønn, særlig over 1500 moh. Dette må følges med på. Rimlaget som føyket ned i mars og gav skredaktivitet i påsken gir nå ferre faretegn fra seg og skal mere til å påvirke.

Det er observert rim på hardt og mykt underlag mange plasser i regionen mandag. Dette kan bli et problem hvis det nå snør ned.

Søndag er det observert drønn på ca 1400 moh på Skørsnøse. Det er også observert drønn på ca 1200 moh nær Tyinkrysset.

Mountain weather

Wednesday 3. April 2024

2-4 mm precipitation. Rain up to 100 m a.s.l Wednesday night. Fresh breeze from southeast. -18 °C to -9 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Thursday 4. April 2024

5-7 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from southeast. -15 °C to -9 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Størst bekymring er nå knyttet til et lag av kantkorn under skare og overflaterim observert mot slutten av påsken somnå kan snø og føyke ned.

Fersk fokksnø vil kunne øke belastningen på kantkornlaget og gjøre det lettere å løse ut skred i dette.
I områder hvor ferske fokksnøflak legger seg over det nye rimlaget i snøoverlaten, vil det være svært lett og løse ut skred i fokksnøen og skredene kan da bli middels store. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til om rimet observert i snøoverflaten vil føyke ned og bli et nytt problem.

Det eldre laget av overflaterim som snødde ned i mars og produserte noen større skred i begynnelsen av påsken, har siste tiden vist seg mindre aktivt. Det finnes fortsatt, men ligger nå dypere under harde lag av fokksnø og skal mye til å påvirke.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS