Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Jotunheimen Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh wind deposited snow. In addition, there are deeper persistent weak layers that may result in big avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Mandag kom det en del nysnø ved relativt lite vind. Snødekket er ellers vindpåvirket mange steder etter først kraftig vestavind med mye snø og senere en del østavind. Det finnes et skarelag fra 2.2, som går opp til ca. 1300-1400 moh.

Det finnes svake lag av kantkorn rundt skarelag fra tidligere i vinter. Laget kollapser og forplanter seg ved større belastning. Ved bakken finnes det også et eldre velutviklet svakt lag av begerkrystaller og kantkorn. Før helgen ble det observert rim og kantkorn i overflaten. Dette har nå snødd ned og har usikker utbredelse.

Enkelte store skred de siste par ukene viser at det er mulig at skred kan gå på kantkorn dypt i snødekket. Men de vurderes som vanskelige å løse ut slik forholdene er nå, det må stor ekstra belastning til.

Onsdag har moderat vind fra sørvest tatt tak i noe av nysnøen og bygget myke flak i leterreng.
Tirsdag var det drønn i snøen, nordvendt i skoggrensa i Rødalen i Øye.
Tidligere hat det blitt observert rim og kantkorn i overflaten noen steder etter perioder med kaldt vær. Dette har nå snødd ned.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

0-4 mm precipitation. Rain up to 400 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest. -14 °C to -6 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

1-4 mm precipitation. Rain up to 300 m a.s.l during the evening. Breeze from southeast, changing to fresh breeze from the south during the afternoon. -19 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Torsdag kan vindretningen variere en del, og ferske fokksnøflak vil finnes i flere himmelretninger. Det er godt med snø tilgjengelig for transport.
Der ferske flak legger seg på kantkorn eller rim høyt i snødekket, kan skred bli lette å løse ut.

Det finnes også flere vedvarende svake lag dypere i snødekket som kan påvirkes, og potensielt gi store skred, i verste fall svært store skred. Det vil være lettest å påvirke de dype svake lagene der snødekket er tynt. Vær derfor spesielt forsiktig i overganger mellom tynt og tykt snødekke. Drønnelyder i snødekket er et faretegn som må tas på alvor.
Vær obs på at de ferske flakene kan føre til at dypere svake lag blir mer aktive. Små skred kan også trigge skred på de dypere vedvarende svake lagene.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS