Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Jotunheimen Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh wind deposited snow. In addition, there are deeper persistent weak layers that may result in big avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

Mandag kom det en del nysnø ved relativt lite vind. Snødekket er ellers vindpåvirket på utsatte plasser. Siste dagene har det vært sterkest vind fra østlig retning. Forrige helg kom det mye snø, mest vest i regionen, med kraftig vind fra vest. Der det har vært mye vind er det avblåst ned til skarelag fra 2.2, som går opp til ca. 1300-1400 moh.

Det finnes svake lag av kantkorn rundt skarelag fra tidligere i vinter. Laget kollapser og forplanter seg ved større belastning. Ved bakken finnes det også et eldre velutviklet svakt lag av begerkrystaller og kantkorn.

Enkelte store skred de siste par ukene viser at det er mulig at skred kan gå på kantkorn dypt i snødekket. Men de vurderes som vanskelige å løse ut slik forholdene er nå, det må stor ekstra belastnig til.
Lørdag gikk et lite naturlig utløst skred i nordvestvendt heng ved Grånosi.


Drønn i snøen, nordvendt i skoggrensa i Rødalen i Øye tirsdag.
Det ble observert rim og kantkorn i overflaten noen steder fredag etter kaldt vær.

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

2-5 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from southwest. -15 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Wednesday 14. February 2024

0-4 mm precipitation. Rain up to 400 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest. -14 °C to -6 °C at 1800 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Relativt rolig vær har gitt de siste dagers fokksnøflak tid til å stabilisere seg litt. Men der flakene har lagt seg over svake lag av rim eller kantkorn vil det fortsatt kunne være lett å løse ut skred. De ferske flakene ligger i hovedsak i leheng mot vest. Noe vind fra sørvest kan stedvis bygge nye flak i heng mot øst.
Det er lokale forskjeller på hvor mye vinden har tatt, hvor det ligger rim/kantkorn under flakene, og dermed hvor det fortsatt finnes ustabile fokksnøflak.

Det finnes også flere vedvarende svake lag dypere i snødekket som kan påvirkes, og potensielt gi store skred, i verste fall svært store skred. Det vil være lettest å påvirke de dype svake lagene der snødekket er tynt. Vær derfor spesielt forsiktig i overganger mellom tynt og tykt snødekke. Drønnelyder i snødekket er et faretegn som må tas på alvor.
Vær obs på at de ferske flakene vil kunne føre til at dypere svake lag blir mer aktive, samt at skred i den ferske fokksnøen kan videre kan trigge skred på de dypere vedvarende svake lagene.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS