Avalanche warning for region Jotunheimen Wednesday 08.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Be careful before entering leeward slopes, snow might rest on a weak layer of surface hoar. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Fra tregrensen og oppover ligger det vindtransportert snø, særlig i heng vendt mot nordøst og øst. Flakene veksler fra å være myke til harde. I skogen ligger det tørr løssnø. Snøen er noe ujevnt fordelt i terrenget. Det er bart på rygger og rabber. Generelt er det godt med snø i regionen.

Ved bakken finnes det et kantkornlag, men det er dekket av smelteomvandlet, hard og bærende snø som gjør at det skal stor belastning til for å påvirke det. Unntaket er høyt til fjells hvor tidligere mildvær ikke har påvirket snødekket like mye. Stedvis ligger det rim som har blitt snødd ned og kan danne et svakt lag.

Det har blitt meldt om noen små naturlig utløste skred som trolig har blitt utløst i løpet av lørdag eller søndag.

Mandag ble det meldt om kraftige drønn i snøen i området nær Lom. Disse var særlig markante over 1300 m.
Lørdag morgen ble det meldt om rim på hardt underlag i Vågå. Rimen kan nå stedvis ligge under fokksnø.

Mountain weather, 07.02.2023

2 mm precipitation, up to 8 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l Tuesday night. Gale from southwest, changing to strong breeze from the west during renoon. -7 °C to -2 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 08.02.2023

Little to no precipitation. Gale from southwest, changing to strong gale from the southwest during the afternoon. -8 °C to -3 °C at 1800 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS